Posted by: |

Влагаме сърце във всичко, което правим и даваме любов!
Заедно с приятелите ни от специалност „Туризъм“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се направихме това видео по случай Деня на влюбените – 14 февруари.

Напишете коментар

*